Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

asd

Druh usneseni Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přílohy
Usnesení ZMP 2021/466 13. 12. 2021 Platné P1

Obecně závazná vyhláška města Plzně, kterou se mění Statut města

Usnesení RMP 2021/466 20. 5. 2021 Platné

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2020/005895/NS uzavřené se společností Belánka real s. r. o. ve věci prodloužení stavebních termínů

Usnesení RMO3 2021/466 8. 12. 2021 Platné

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele akce „Rozšíření parkovacích stání v ulici U Borského parku a úprava místa pro přecházení“.

( Položky: 1 - 3 z 3 )
Pracuji...