Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

asd

Druh usneseni Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přílohy
Usnesení ZMP 2022/230 20. 6. 2022 Platné P1

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu

Usnesení RMP 2022/230 14. 3. 2022 Platné P1

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti se stavbou „Obytná zóna Malý Bolevec“ – tři fyzické osoby

Usnesení RMO1 2022/230 30. 8. 2022 Platné

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/003825 na vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2, Plzeň“

Usnesení RMO3 2022/230 8. 6. 2022 Platné

Pacht části městského pozemku p.č. 965/1 k.ú. Valcha; žadatel: paní Kateřina Fryblíková a SVSmP

Usnesení RMO4 2022/230 30. 11. 2022 Platné

Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Parkování Souběžná - realizace“

( Položky: 1 - 5 z 5 )
Pracuji...